English4Fun

 

 

In three words

I can sum up everything I've learned about life:

it goes on

 

by Robert Forst

 

คราวนี้ ไม่เขียนลงกลุ่ม Quote นะ

แต่เอามาลงกลุ่ม English4Fun แทน

 

เพราะว่าตอนอ่าน Quote นี้

ก็งงๆ นิดนึง ว่าทำไมเค้าใช้ learned

ก็ไอ้ที่ท่องมาตั้งแต่เด็กๆ เนี่ย

มันต้องเป็น learnt

 

แต่ไอ้ครั้น จะไปแก้ ข้อความของเค้าก็ยังไงอยู่

เพราะคำพูดเป็นของเค้า

และเราก็ไม่ใช่เจ้าของภาษา

 

แต่ความสงสัยใคร่รู้ของเราต้องการคำตอบเสมอ

ก็เลยไปหามา

นี่เลยคำตอบ

เราสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบค่ะ

เพียงแค่ว่า learned จะเป็นแบบ American English

ส่วน learnt เป็นแบบ British English

โห เพิ่งรู้นะเนี่ย ว่าเรียนแบบผู้ดี มาตั้งแต่เด็ก

อ๊าาาาากกก ไฮโซมากกก

จริงๆ จุดนี้ อาจจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อย

แต่ในงานเขียนที่ดี จะต้อง consistent นะคะ

ถ้าเราจะเขียนตามแบบ British หรือ American ก็ควรจะใช้แบบนั้นไปเลย

ซึ่งนี่มีผลมาก ในการสอบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และงานเขียนเชิงวิชาการ

 

หวังว่าจุดเล็กๆ นี้จะเป็นประโยชน์บ้าง สำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้เรื่องนี้

 

เจอกันใหม่ตอนหน้านะคะ

 

credit:

http://www.quotedb.com/quotes/723

http://www.askoxford.com/asktheexperts/faq/aboutspelling/learnt